چاپ خبــر

ساعت‌ها ایستادند و به خون غلتیدن مسلمانان را تماشا کردند/پوستر

به گفته شاهدان عینی در مدتی که حجاج در حال جان دادن بودند ساعت‌ها مأموران سعودی حاضر در صحنه و دوربین‌هایی که قدم به قدم کار گذاشته شده بودند این صحنه‌ها را می‌دیدند ولی هیچ اقدامی نکردند.

alsaud_001

Go to TOP