چاپ خبــر
طبیعت زیبای فریدونشهر؛

بازهم طبیعت شهرستان فریدونشهر در قاب عکس

اینجا ایران – فریدونشهر

برخی عکس ها گرفته شده توسط اعضای  گروه کوهنوردی شاهان کوه فریدونشهر می باشند .

Go to TOP