چاپ خبــر
نماز جمعه فریدونشهر 92/8/9

تصاویری از نماز جمعه فریدونشهر

مهرآفرینا! 
سجاده ام را به سمت قبله نیاز می گشایم 

 

تا ذره ذره وجودم را به معراج 

 

نگاهت، پرواز دهم 

 

می ایستم به قامت دربرابرت تاعظمتت راسپاس گویم 

 

به رکوع می روم تا بزرگی ات را به یاد بیاورم 

 

و به سجده می افتم تا بر بندگی ام مهر عشق بزنم…

 

چه آرامش پایان ناپذیری در نگاه توست

 

چه لحظه های مهرافروزی در ذکر یادت…

 

پروردگارا! دستان دعایم را 

 

به عرش الهیت برسان ،

 

دلم را به حلاوت دوستیت 

 

و چشمان باران زده ام رابه دیدارت

 

نورانی گردان
Go to TOP