چاپ خبــر
بام ایران در حال دگرگونی؛

خواب زمستانی /تصاویر

تنها چند روز دیگر تا بیدار شدن طبیعت از خواب زمستانی باقی است. این تصاویر بخشی از زیبایی های طبیعت فریدونشهر است.

 1. ای کاش ما هم همراه بهار بیدار می شدیم!
  ای کاش ما هم می توانستیم بتهای خودر را بشکنیم و از لاک خود بیرون آییم.
  ای کاش ما هم توان داشتیم اسماعیل های خود را به مسلخ ببریم و از آنها دل بِبُریم.
  ای کاش ما هم می توانستیم کینه های کهنه را از دل بیرون کنیم و بذر محبت را در آن بکاریم.
  ای کاش می توانستیم خود را فدای دیگران کنیم و انتظار نداشته باشیم فقط دیگران فدای ما شوند.
  ای کاش می توانستیم خداپرستی را جایگزین خود پرستی و گروه پرستی و نژاد پرستی و قوم پرستی و زبان پرستی و شخص پرستی و بیگانه پرستی و وطن پرستی و … کنیم. و دل را به غیر خدا نبندیم.
  ای کاش می توانستیم به آزادی دیگران هم احترام بگذاریم.
  ایکاش می توانستیم خرابکاری و گنده کاری های خود را به دیگران نسبت ندهیم.
  و ای کاش …

 2. هوالجمیل
  خیلی زیباست.
  خداوند خالق زیباییهاست.

 3. اصلانی گفت:

  بسیار زیباست. عالیست.

 4. محمد گفت:

  خیلی زیباست. باتشکر از مدیریت سایت پونه زار

 5. اصلانی گفت:

  باتشکر از آقای رحیمی به خاطر ذوقی که از خود نشان دادند وزیبایی های خدارا به تصویر کشیدند.

 6. مشاهده تصاویر زمستان در بهار زیبایی های خاص خودشو داره.

Go to TOP