چاپ خبــر

اسفنانی در همایش تجلیل از نمایندگان جانباز/تصاویر

تجلیل از نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین میاندشت در همایش تجلیل از نمایندگان جانباز

  1. ناشناس گفت:

    مردی که همیشه در یادها خواهد ماند.

  2. محمود گفت:

    زنده باداین مرد شریف

Go to TOP