چاپ خبــر

تعزیه فریدونشهر/عکس

چشم ها گاهی حرفی می زنند که واژگان در بیان آن قاصرند

IMG_2846

جان محمد توازهی پیر غلام امام حسین (ع)در نقش حر ابن ریاحی در مراسم تعزیه فریدونشهر

-او این نقش را 40 سال است بازی می کند

مصاحبه تصویری و دیدنی او با پایگاه خبری پونه زار به زودی بر روی سایت قرار خواهد گرفت .

Go to TOP