چاپ خبــر

عکس/اولین موتور تولید برق فریدونشهر 55 سال پیش

اولین موتور برق فریدونشهر در سال 1337 با حضور استاندار وقت در شهرداری فریدونشهر نصب شده است

bargh

حاضرین عکس : صفری (رییس برق)،نکوخو(نماینده فرهنگیان) ،شیخ مقدسی (حاجی آخوند،امام جماعت) به همراه مهمانان از استانداری 1337

Go to TOP