چاپ خبــر
در پی تمدید تحریم‌های ظالمانه علیه ایران؛

نقض برجام /پوستر

چه کسی مسئول خسارتی است که خوش خیالی برخی به رابطه با آمریکا به کشور وارد کرد؟

????? ??????????? ? ?????????

 1. بنه کمری گفت:

  دولت تدبیر وامید
  اگه ظرف عمر دولتش تدبیر خود را صرف تولید در بخش صنعت وکشاورزی وبرقراری عدالت در حقوق ها می کرد و
  امید خود رابه آمریکا قطع می کرد
  فرجام آن از برجام بهتر می شد
  وحال باید پاسخگوی ملت ورهبری باشد

Go to TOP