چاپ خبــر

فیلم/آماده سازی پیست اسکی فریدون شهر

پیست اسکی فریدونشهر؛ 92/09/14

پیست اسکی فریدون شهر با تلاش مسئولین هیئت اسکی و تربیت بدنی شهرستان در حال آماده سازی و تکمیل حداکثری در اخرین روزهای پاییز است و برای بارش برف و حضور علاقه مندان روز شماری می کند .

Go to TOP