چاپ خبــر

فیلم/ پارک معلم فریدونشهر در سکوتی بارانی

پارک معلم فریدونشهر 92/09/14

به گزارش پونه زار؛ بارش باران طراوت خاصی به پارک معلم فریدونشهر بخشیده و صدای قطرات باران تنها صدایی است که در ظهر روز پنج شنبه شنیده می شد.

Go to TOP