چاپ خبــر

احساساتی شدن نفرات اول کنکور بعد از اعلام نتایج + فیلم

نفرات برتر کنکور ۹۶ در یک گفتگو از حس خود نسبت به اعلام نتایج سخن گفتند.

Go to TOP