چاپ خبــر
تصاویری زیبا از بارش برف در فریدون شهر؛

تصاویری دیدنی درختان برفی فریدون شهر

دارد از آسمان برف
مي آيد
اگر حرفي داشته باشد آسمان
همين است
اين چيزهاي آسمان حرف ندارد
بايد تماما نگاه شوي
روي زاويه ها گوشه ها…

عکس های زیر ظهر روز جمعه 22 آذرماه از شهر فریدون شهر ، گرفته شده توسط محسن رحیمی :

Go to TOP