چاپ خبــر
تصاویری از جاده گردنه چغیورت و فراز فریدون شهر

این جاده را باید تا انتها رفت

وقتی دلت می گیرد میتوانی به هر سمت فریدونشهر بروی .مهم نیست کدام فصل خداست مهم نیست کجای شهرستانی مهم نیست وسیله سفر داری یا نه مهم نیست تنهایی یا نه مهم نیست چقدر دلت گرفته یا دنبال چه میزان زیبایی هستی فقط کافیست بروی.

وقتی می خواهم بروم دوربینم را هم برمی دارم تا دیگران را هم از این همه زیبایی سیراب کنم . زمستان است به جاده که می زنم فقط دوست دارم بروم تا انتهای سفیدی این برف ، نمی دانم از کدام زاویه خاطره ثبت کنم دوست دارم همه نقاشی های خدا را که لحظه به لحظه تغییر می کنند ،ثبت کنم ولی نمی شود . می روم تا دور دست ها و آن قدر مجذوب زیبایی ها می شوم که یادم می رود زمستان است، سرد است دور شده ام باید برگردم . ابرها نزدیک به زمین است آبی آسمان تو را به بیکران می برد وقتی بر می گردی مثل سفیدی  این برف ، پاک شده ای . حس خوبیست فکر می کنم تنهایم ولی  خیلی ها غرق این اعجازند هر روز و هر روز به بهانه این زیبایی به او نزدیک تر می شوند . دوربینم این زیبایی ها را ثبت می کند و حال با تو به اشتراک می گذارم :

Go to TOP