چاپ خبــر

عکسی زیبا از فریدونشهر محصور در مه و برف از فراز کوه تسیخه

عکس زیبای زیر را حامد رحیمی یکی از کوهنوردان شهرستان فریدنشهر در دومین روز دیماه امسال هنگام صعود به کوه تسیخه از فریدونشهر گرفته است .

kohnavardifereydounshahr921006 (21)

فریدونشهر از فراز کوه تسیخه

Go to TOP