چاپ خبــر

جوشش دوباره سرچشمه سراب فریدون شهر+تصاویر

پارک معلم در قسمت شمال غربی فریدونشهر قرار دارد . پارکی که بیشتر با نام سراب در بین مردم شهر شناخته می شود و به دلیل قرار گرفتن در دامنه کوه و سرچشمه آب زلال فصلی خود محلی دیدنی و مناسب برای گردش و تفریح است .

به گزارش پونه زار بعد از بارشهای پر دامنه هفته های اخیر سرچشمه پارک معلم فریدونشهر جوشش دوباره ای گرفته و جریان دوباره آب را به سمت فریدونشهر روانه ساخته است . جوشش و خروش این سرچشمه در فصل زمستان برای مردم شهر نماد جریان دوباره زندگی و پاکی بی حد طبیعت بکر فریدونشهر است .

تصاویر این پارک 14/10/92:

Go to TOP