چاپ خبــر

تصاویر| مسابقات اسکی قهرمانی استان اصفهان در پیست اسکی فریدونشهر

مسابقات اسکی آلپاین و اسنوبورد قهرمانی استان اصفهان امروز با حضور شرکت کنندگانی از سراسر استان در پیست اسکی فریدونشهر برگزار شد.

Go to TOP