چاپ خبــر

تصاویر| برگزاری مسابقات اسکی قهرمانی استان اصفهان در پیست اسکی فریدونشهر

مسابقات اسکی آلپاین و اسنوبورد قهرمانی استان اصفهان و انتخابی مسابقات کشوری در پیست اسکی فریدونشهر برگزار شد.

Go to TOP