چاپ خبــر

تصاویر| بیدار شدن طبیعت فریدونشهر با فرا رسیدن فصل بهار

با فرا رسیدن فصل بهار و ذوب شدن برف‌ها، پوشش گیاهی طبیعت کوهستانی شهرستان فریدونشهر سر از خاک بیرون آورده و بیدار شده است.

عکس: محمد یاسین عابدی

انتهای پیام/ پونه زار

Go to TOP