چاپ خبــر

تصاویر| خدمات دندانپزشکی و روانپزشکی رایگان توسط معاونت اجتماعی سپاه بین روستائیان فریدونشهری

تیم ۲۰ نفر مشتمل بر پزشکان دندانپزشک و روانشناس معاونت اجتماعی سپاه صاحب الزمان(عج) با حضور در روستای سروشجان فریدونشهر به ۲۰۰ نفر از روستائیان این شهرستان خدمات رایگان دندانپزشکی و روانشناسی ارائه دادند.

Go to TOP