چاپ خبــر

تصاویر| بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان از مراکز آموزشی فریدونشهر

مدیر کل آموزش و پرورش و مدیر کل نوسازی مدارس استان اصفهان طی سفر به فریدونشهر از مراکز آموزشی این شهرستان بازدید کردند. حضور در گلزار شهدای فریدونشهر، بازدید از چند مدرسه در این شهرستان، شرکت در جلسه شورای آموزش و پرورش و نشست با مدیران مدارس از جمله برنامه‌های سفر یک روزه محمدرضا ابراهیمی و مجید نسیمی و همراهان ایشان به فریدونشهر بود.

Go to TOP