چاپ خبــر

تصاویر| نواختن زنگ مهر و مقاومت در فریدونشهر

سال جدید تحصیلی در فریدونشهر طی آئینی با حضور مسئولان شهرستان در دبیرستان فروغ فریدونشهر و نواختن زنگ مهر و مقاومت آغاز شد.

Go to TOP