چاپ خبــر

تصاویر| برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی مدارس فریدونشهر

انتخابات شوراهای دانش آموزی مدارس شهرستان فریدونشهر همزمان با سایر نقاط کشور با مشارکت ۵۱۰۰ دانش آموز این شهرستان برگزار شد.

Go to TOP