چاپ خبــر

تصاویر| برگزاری مسابقات کشتی بین شهرستانی در فریدونشهر با حضور ۱۵۰ کشتی گیر

مسابقات کشتی آزاد و فرنگی به مناسبت هفته بسیج با حضور حدود ۱۵۰ کشتی گیر از پنج شهرستان استان اصفهان در شهر برف انبار برگزار شد.

Go to TOP