چاپ خبــر

تصاویر| افتتاح 22 طرح مخابراتی شهرستان فریدونشهر با اعتباری بالغ بر 200 میلیارد تومان

22 طرح مخابراتی شهرستان فریدونشهر شامل 11 طرح توسعه شبکه تلفن همراه BTS، شش طرح توسعه شبکه انتقال و فیبر نوری، سه طرح توسعه فیبر نوری خانگی FTTH، یک طرح توسعه شبکه دیتا و یک طرح توسعه اینترنت ADSl با اعتباری بالغ بر 200 میلیارد تومان افتتاح شد.

Go to TOP