چاپ خبــر

تصاویر| برگزاری «جشن فرشته‌ها» با حضور ۳۲۰ فرشته به سن تکلیف رسیده در فریدونشهر

جشن تکلیف ۳۲۰ دختر فریدونشهری با عنوان «جشن فرشته‌ها» با همکاری مدیریت آموزش و پرورش و کانون خادمیاران رضوی این شهرستان برگزار شد.

Go to TOP