چاپ خبــر

تصاویر| بازدید مجری طرح‌های بنیاد برکت غرب استان اصفهان از طرح‌های اقتصادی تحت حمایت این بنیاد در فریدونشهر

مجری طرح‌های بنیاد برکت غرب استان اصفهان به همراه معاون فرماندار فریدونشهر از طرح‌های اقتصادی تحت حمایت این بنیاد در فریدونشهر به منظور بررسی میزان مؤثر بودن وام‌های اعطا شده و موافقت با اعطای وام به برخی طرح‌های بزرگ اقتصادی این شهرستان بازدید کرد.

Go to TOP