چاپ خبــر

تصاویر| سم‌پاشی علیه تب کریمه کنگو توسط بسیج مهندسین کشاورزی در روستاهای دوردست پشتکوه فریدونشهر

گروه جهادی بسیج مهندسین کشاورزی شهرستان فریدونشهر با حضور در آخرین روستاهای بخش موگویی این شهرستان، نسبت به سم‌پاشی محل‌های نگهداری دام در این روستاها در برابر کک و بیماری تب کریمه کنگو اقدام کرد.

Go to TOP