چاپ خبــر

تصاویر| حضور بسیجیان فریدونشهر در ارتباط تصویری بسیجیان کشور با رهبر انقلاب

جمعی از بسیجیان شهرستان فریدونشهر با حضور در ناحیه مقاومت بسیج این شهرستان در برنامه ارتباط تصویری بسیجیان کشور با رهبر انقلاب حضور پیدا کرده و به صورت زنده پای صحبت‌های ولی امر مسلمین نشستند.

Go to TOP