چاپ خبــر

کلیپ| برگزاری مانور زلزله در مدارس فریدونشهر

مانور زلزله در مدارس فریدونشهر به منظور آموزش و کسب آمادگی دانش‌آموزان در برابر این حادثه غیرمترقبه برگزار شد.

Go to TOP