چاپ خبــر
توجه به علم؛

تصاویر| برگزاری نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی آموزش و پرورش فریدونشهر

به همت پژوهش‌سرای دانش‌آموزی مدیریت آموزش و پرورش فریدونشهر و معاونت علمی ناحیه مقاومت بسیج، نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی آموزش و پرورش این شهرستان برگزار شد.

Go to TOP