چاپ خبــر

تصاویر صبح امروز از آغوش باز فریدونشهر برای برف

بارش برف از صبح دیروز در فریدونشهر آغاز شد و بالاخره چهره زمستانی فریدونشهر را در سال 1402 به نمایش گذاشت. ارتفاع برف تاکنون به حدود 20 سانتیمتر رسیده است و بارش‌ها بحمد الهی همچنان ادامه دارد.

Go to TOP