چاپ خبــر

تصاویر| برپایی میز خدمت مسئولان در حاشیه نماز جمعه فریدونشهر

مسئولان ادارات شهرستان فریدونشهر به منظور مهیا کردن فرصت ارتباط بدون واسطه و مستقیم با مردم با اعلام قبلی از ساعتی قبل از آغاز نماز جمعه در محل برگزاری این نماز عبادی-سیاسی حضور پیدا کرده و پاسخگوی مراجعات و دیدارهای مردمی بودند. این اقدام یعنی برپایی میز خدمت در طول سال چندین مرتبه توسط مسئولان در نقاط مختلف شهرستان انجام شده است.

Go to TOP