چاپ خبــر

تصاویر فوق‌العاده از طبیعت برفی جنگل‌های فریدونشهر

برف هر جا بنشیند با خود زیبایی به همراه دارد اما وقتی طبیعت زیبایی همچون پوشش جنگلی مناطق پشتکوه فریدونشهر را سپیدپوش می‌کند، مناظر فوق‌العاده زیبایی پدید می‌آید.

Go to TOP