چاپ خبــر

تصاویر| حال و هوای پرشور تبلیغات انتخاباتی در فریدونشهر

با گذشت سه روز از آغاز زمان قانونی تبلیغات انتخاباتی خیابان‌های فریدونشهر حال و هوای پرشور انتخاباتی به خود گرفته است. نامزدهای انتخاباتی با زدن ستاد انتخاباتی و چسباندن بنر و پوستر و همچنین رفتن به میان مردم و برگزاری جلسات و اجتماعات سعی در جلب آرای مردم دارند.

Go to TOP