چاپ خبــر

تصاویر| برگزاری اولین کنگره روز ملی خلیج فارس و بزرگداشت امامقلی خان

اولین کنگره روز ملی خلیج فارس و بزرگداشت امامقلی خان گرجی در بوئین میاندشت برگزار شد. بازخوانی حماسه امامقلی خان گرجی در آزادسازی خلیج تا ابد فارس بعد 117 سال اشغال، بازخوانی تاریخ ایرانیان گرجی زبان، سخنرانی، دکلمه، شعرخوانی و مقاله‌خوانی توسط فرهیختگان، مسئولان، پژوهشگران و اساتید دانشگاه از برنامه‌های این کنگره بود.

Go to TOP