چاپ خبــر

تصاویر| برگزاری کوه‌گشت خانوادگی بر روی کوه تسیخه فریدونشهر

صبح امروز برنامه کوه‌گشت خانوادگی بر روی کوه تسیخه واقع در غرب شهر فریدونشهر برگزار شد.

عکس: مهدی جدیدی

Go to TOP