چاپ خبــر
باید زود برگردی هوا سرد است؛

تصاویری برفی از جاده سیبک – نهضت آباد – فریدونشهر

وقتی برف همه جا را سفید پوش می کند و تمام محیط را می پوشاند این جاده است که جلب توجه می کند و دل به جاده می زنی و دوست داری غرق این زیبایی شوی ولی باید زود برگردی هوا سرد است .

تصاویر گرفته شده از جاده فریدونشهر – سیبک – چغیورت هفته دوم بهمن ماه سال ۹۲ :

jade sibak nehzat 921107 (8) jade sibak nehzat 921107 (7) jade sibak nehzat 921107 (6) jade sibak nehzat 921107 (5) jade sibak nehzat 921107 (4) jade sibak nehzat 921107 (3) jade sibak nehzat 921107 (2) jade sibak nehzat 921107 (1)

Go to TOP