چاپ خبــر

هوای فریدونشهر همچنان ناپایدار خواهد بود

پیش بینی های هواشناسی از ادامه بارش ها و ابری بودن هوای فریدونشهر خبر می دهند.

به گزارش پایگاه خبری فریدونشهر – پونه زار پیش بینی های هواشناسی نشان از ادامه جریان ناپایدار هوا طی روزهای اینده می دهند.

در زیر برخی از پیشبینی های وب سایت های معتبر را مرور می کنیم:

33 333 33333

Go to TOP