چاپ خبــر

هوای اصفهان در سال گذشته 271 روز پاک و سالم بود

اصفهان – رییس امور آزمایشگاههای اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: 271 روز در سال92، مردم اصفهان از هوای پاک و سالم برخوردار بودند.

به گزارش پونه زار ؛ ˈبابک صادقیانˈ روز پنج شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: همچنین براساس نتایج به دست آمده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر اصفهان، در سال گذشته تعداد روزهای ناسالم هوا در این کلان شهر به 69 روز رسید.

وی اظهار کرد: در این مدت، کیفیت هوای کلانشهر اصفهان 18 روز بسیار ناسالم و هفت روز در وضعیت خطرناک بوده است.

رییس اداره آزمایشگاههای حفاظت محیط زیست استان افزود: ولی در سال گذشته، وضعیت کیفی هوای کلانشهر اصفهان در هیچ روزی به عنوان روز بحرانی به ثبت نرسید.

وی خاطرنشان کرد: براساس بررسی صورت گرفته آلاینده های ناشی از حمل و نقل 7/74 درصد، نیروگاههای اصفهان 9/18 درصد، بخش صنعت 8/3 درصد، بخش خانگی و تجاری 44/1 درصد و بخش کشاورزی نیز 16/1 درصد در میزان آلودگی هوای اصفهان در سال گذشته سهم داشته است.

وی شش آلاینده اصلی در شهرهای بزرگ را شامل منوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، دی اکسید نیتروژن، ذرات معلق، هیدروکربن های نسوخته و اثرات ازن عنوان کرد و گفت: هر یک از این آلاینده ها تاثیرات ضعیف تا عمیقی بر روی مجراهای تنفسی، قلب، ریه و در مجموع سیستم تنفسی فوقاتی و تحتانی دارد.

صادقیان، عمده ترین عوامل افزایش آلاینده ها را شهرنشینی و شهرگرایی، رشد مصرف سوخت و انرژی، تکنولوژی نامناسب، عدم مدیریت ترافیک، گسترش ترافیک شهری و بسیاری عوامل دیگر عنوان کرد.

وی، استقرار دو سوم واحدهای صنعتی و خدماتی در شش درصد مساحت استان را از جمله دلایل مهم افزایش آلاینده های هوا عنوان کرد.

وی با اشاره به اجرای برنامه کنترل جامع آلودگی هوای اصفهان که در سال گذشته به تصویب رسید گفت: این طرخ 40 منطقه شهری شامل اصفهان، شاهین شهر، برخوار، خمینی شهر، نجف آباد، لنجان، فلاورجان و مبارکه را زیر پوشش دارد.

Go to TOP