چاپ خبــر

توضیح مسئول نمایندگی آب منطقه ای درباره قطع درختان روستای سرداب

مسئول نمایندگی آب منطقه ای اصفهان در شهرستان فریدونشهر: قطع درختان کهن سال حاشیه روستای سرداب و چشمه بابااحمد فریدونشهر به دلیل جلوگیری از سودجویان منطقه برای دریافت خسارت بوده است.

به گزارش پایگاه خبری شهرستان فریدونشهر – پونه زار، دهخدا  در گفتگوی تلفنی با خبرنگار واحد مرکزی خبر شهرستان گفت : بحث خرید اراضی برای احداث سد باعث بهانه برای سودجویان شده بود و هر سال اقدام به درخت کاری می کردند و سال بعد برای دریافت خسارت به آب منطقه ای مراجعه می کردند که با بررسی های انجام شده بریدن درخت ها تنها راهکار ختم این معضل دریافت خسارت بود که البته هزینه این درخت ها توسط کارشناسان بررسی ، محاسبه و به مالکان آنان  قبل از بریدن درخت ها پرداخت شده و برای اجرای این کار هم فرماندار وقت ، دادگستری و اطلاعات در جریان کامل موضوع هستند.
مری بخشدار مرکزی شهرستان هم قطع درختان را زود هنگام خواند و گفت در این زمینه هیچ گونه هماهنگی با بخشداری که متولی امور در روستاهاست نشده است وی البته بر اجرای سد پروژه سد سرداب تاکید نمود ولی قطع درختان را در شرایط فعلی را درست نخواند و افزود سایه این درخت ها می توانست تا مدتی محل استراحت و اقامت موقت گردشگران و مسافران برای استفاده از هوای دل انگیز و طبیعت زیبای شهرستان باشد.

  1. آقای دهخدایی سود جویان کیانند ؟درسرچشمه بابااحمد چه کسانی درخت کاشته بودند؟سرمایه گذاری چندین ساله میراث فرهنگی چه میشود ؟اگر عجله نمی کردید وفقط درختان اطراف چشمه را قطع نمیکردید چه میشد ؟

Go to TOP