چاپ خبــر
فوتبال شهرستان

اعضای تیم فوتبال منتخب فریدونشهر سال 1366 چه کسانی بوده اند؟

اختصاصی پونه زار، آلبوم عکس و مشخصات بازیکنان منتخب فوتبال شهرستان فریدونشهر در سال 1366

footbaal 66

البوم فوتبال منتخب فریدونشهر

در پی گزارش از هیئت فوتبال شهرستان فریدونشهر به مدارک جالبی از سالهای قبل فوتبال شهرستان برخورد کردیم یکی از آن ها البوم عکس و مشخصات اعضای تیم فوتبال شهرستان فریدونشهر در سال 66 بود . این پرونده از آن سال در اتاق هیئت فوتبال نگه داری میشده و الان بازیکنان این تیم جزو پیشکسوتان ورزش شهرستان می باشند گزارش تکمیلی تر از این پرونده ها و بازیکنان آن دوره در روزهای اتی بر روی پایگاه خبری ما قرار خواهد گرفت .

Go to TOP