چاپ خبــر

جاري شدن آب در رودخانه انار بار گلپايگان پس از 10 سال

آب پس از 10 سال در رودخانه انار بار شهرستان گلپایگان جاری شد .

به گزارش پایگاه خبری پونه زار به نقل از واحد مرکزی خبر، مدیر امور بهره برداری منابع آب گلپایگان گفت : ورودی آب این رودخانه اکنون 27 مترمکعب در ثانیه است .

آقای دادخواه افزود : بارندگی های اخیر باعث سرریز شدن سد 36میلیون متر مکعبی گلپایگان شد و حیات دوباره ای به این رودخانه بخشید.
وی گفت : آب رودخانه انار بار به سد 15 خرداد شهر قم منتقل می شود تا در فصل گرما آب شرب مردم این شهر را تامین کند.

سد گلپایگان اولین سد مدرن کشور است که با هسته رسی و ارتفاع 56 متر در سال 1336 به بهره برداری رسیده است.
سد گلپایگان 36 میلیون متر مکعب گنجایش دارد و 7 هزار هکتار از زمین های کشاورزی این شهرستان را تحت پوشش آبیاری خود دارد.

شهرستان گلپایگان در 180کیلومتری اصفهان قرار دارد .

Go to TOP