چاپ خبــر

افزایش ۱۷ درصدی ماموریت های تنفسی اورژانس اصفهان

براساس آمارهای هفتگی اورژانس ۱۱۵ اصفهان، ماموریت های مربوط به بیماران تنفسی در هفته گذشته نسبت به هفته پیش از آن، ۱۷ درصد رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری پونه زار به نقل از روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان، مدیر این مرکز گفت: کارشناسان اورژانس استان اصفهان در یک هفته گذشته با انجام دو هزار و ۵۴۴ ماموریت و حضور بر بالین ۵۳۲ بیمار و مصدوم به صورت سرپایی به آنان خدمات رسانی کردند.

دکتر ˈغفور راستینˈ ادامه داد: در یکهزار و ۷۲۴ مورد دیگر نیز حادثه دیدگان ضمن دریافت اقدامات پیش بیمارستانی با واحدهای امدادی ۱۱۵ به بیمارستان منتقل شدند.

وی افزود: در این مدت ۲۶۸ بیمار با ناراحتی های قلبی، ۸۹ نفر با بیماری های تنفسی، ۷۳ بیمار با مسمومیت های دارویی و غذایی از خدمات اورژانس ۱۱۵ بهره مند شدند.

وی گفت: در آمارهای هفته پیش از این، ۲۷۳ بیمار با ناراحتی های قلبی، ۷۶ نفر با بیماری های تنفسی، ۷۶ بیمار با مسمومیت های دارویی و غذایی از خدمات اورژانس استان استفاده کرده بودند.

وی گفت: کارشناسان اورژانس از ۲۵۴۴ ماموریت انجام شده خود در ۸۱۵ مورد به محل حوادث رانندگی اعزام شدند و در ۷۳ تصادف جاده ای و ۷۴۲ سانحه رانندگی در حوزه شهری به حادثه دیدگان امداد رسانی کردند.

وی اضافه کرد: اورژانس پیش بیمارستانی اصفهان با ۵۳ پایگاه شهری و ۵۶ پایگاه جاده ای و ۷۳۱ تکنسین فوریت های پزشکی در طول شبانه روز به شهروندان امدادرسانی می کند.

Go to TOP