چاپ خبــر
ادارات و گرامی داشت هفته دفاع مقدس

خدا وکیلی این سنگره یا اتاق موقت؟ برادر نمی خوای کار فرهنگی و ارزشی انجام بدی خوب بگو!

ادارات و ارگانهای شهرستان ظاهرا” موظف به ایجاد یک سنگر جلوی سازمان خود شدند تا به نوعی برای پاسداشت هفته دفاع مقدس کاری کرده باشند

به گزارش خبرنگار ما از سطح شهر : ادارات و ارگانهای شهرستان ظاهرا” موظف به ایجاد یک سنگر جلوی سازمان خود شده اند تا به نوعی برای پاسداشت هفته دفاع مقدس کاری کرده باشند ولی با این نوع سنگر درست کردن ها که در تصاویر می بینید  فقط رفع تکلیف کردن و بی اهمیت بودن موضوع رو به مردم خیلی خوب القا می کنند نوع و محل نصب سنگر تامین اجتماعی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان که اتفاقا وسط شهر هم هستند نمونه ای از این بی تفاوتی ها ست. برادر نمی خوای کار فرهنگی و ارزشی انجام لدی خوب بگو!

IMG_0631

IMG_0626

البته بودند ادارات و مدارسی که به زیبایی نمادهای جنگ رو با سنگر کار کرده اند و  تکلیف خود را به نحو احسن انجام دادن مثل مدرسه غیر دولتی فرزانگان .

IMG_5774

Go to TOP