چاپ خبــر
هیئت دولت معرفی کرد

زرگر استاندار اصفهان شد.

با نظر هیئت دولت رسول زرگر استاندار اصفهان شد.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری فریدونشهر، با نظر هیئت دولت زرگر به عنوان استاندار اصفهان معرفی شد.

با توجه به اینکه چند زمانی بین آقایان جوادی و زرگر به عنوان استاندار اصفهان از طرف گروه‌ها و تشکل‌ها و نمایندگان مجلس صحبت هایی مطرح بود سرانجام با نظر هیئت دولت زرگر به عنوان استاندار اصفهان معرفی شد.

زرگر متولد ۱۳۳۳ در اصفهان و دارای تحصیلات در رشته مدیریت استراتژیک است.

وی همچنین مسئول ستاد جهاد سازندگی شهرستان سمیرم اصفهان، مسئول کمیته عمران جهاد سازندگی استان اصفهان، مسئول جهاد سازندگی استان اصفهان، معاون برنامه ریزی وزارت جهاد سازندگی، معاون امور عمرانی وزارت کشور، قائم مقام شورای اسلامی شهر تهران، رئیس ستاد حوادث غیر‌مترقبه‌کشور، رئیس شورای عالی حمل و نقل و ترافیک‌کشور، معاون امور آب وزارت نیرو، رئیس کمیته ملی سدهای بزرگ کشور، رئیس‌کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، مشاور وزیر نیرو و عضو هیات مدیره شرکت مدیریت پژوهش های نیروگاهی ایران بوده است.

عضویت در شورای پول و اعتبار، شورای‌عالی بانک‌ها، ستاد طرح‌های مهم انقلاب،ستاد بسیج اقتصادی، شورای عالی ترابری‌کشور، شورای برنامه ریزی مسکن و شهرسازی در برنامه دوم توسعه و شورای عالی اقیانوس شناسی از دیگر سوابق استاندار جدید اصفهان است.

زرگر همچنین نشان درجه سه خدمت جمهوری اسلامی و نشان ملی میراث فرهنگی جمهوری اسلامی را دریافت کرده است

Go to TOP