چاپ خبــر

احداث بیمارستان به جای بدهی به تامین اجتماعی اصفهان

مدیر کل تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: شهرداری اصفهان 62 میلیارد تومان به تامین اجتماعی استان بدهکار است که مقرر شده به جای پرداخت بدهی، بیمارستانی در نزدیکی سالن بین المللی اجلاس سران احداث کند.

به گزارش پایگاه خبی پونه زار به نقل از مهر، علی اصغر دادخواه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: بدهي شهرداري اصفهان به علت نپرداختن سهم کارفرمای بیمه شرکت اتوبوسرانی اصفهان از ۱۳ سال قبل تاکنون افزايش يافته است.

وی بیان داشت: در سال ۹۲ براي افرادی كه اقدام به پرداخت بدهي خود با تامين اجتماعي کردند تخفيف در نظر گرفته شده است.

مدیر کل تامین اجتماعی استان اصفهان خاطرنشان کرد: در جلسه اي كه با شهرداري اصفهان برگزار شد مقرر شد شهرداري به جاي پرداخت پول نسبت به احداث بيمارستاني در نزديكي سالن اجلاس اقدام کند.

وي با اشاره به اينكه مصوبه تخفيفات دولت برای سال جاری تمدید نشده است، افزود: در صورتی که این کار حالت اجرایی به خود بگیرد حدود ۳۰ میلیارد تومان از بدهی های شهرداری به این سازمان بخشوده و در غیر این صورت شهرداری باید تمام بدهی خود به این سازمان را پرداخت کند.

دادخواه تصريح کرد: البته شهرداری اصفهان باید برای اين اقدام هر چه زودتر قسط اول این بدهی را به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان را پرداخت کند.

مديركل تامين اجتماعي استان اصفهان گفت: ۳ ميليون و ۱۵۳ هزار نفر در استان اصفهان تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار دارند.

وي با بيان اينكه ۶۵ درصد از جمعيت استان از خدمات تامين اجتماعي استفاده مي كنند، افزود: بيشترين هزينه سازمان تامين اجتماعي مربوط به پرداخت حقوق مستمري بگيران است كه خوشبختانه در اين زمينه هيچ بدهي به بازنشستگان نداريم.

مديركل تامين اجتماعي استان اصفهان با اشاره به اينكه ۴۲ شعب تامين اجتماعي براي خدمات رساني به مردم فعال شده است، تصريح كرد: طرح کارت هوشمند درمان به جای دفترچه های بیمه درمانی از اول مهرماه سال جاری در اصفهان اجرا مي شود.

دادخواه خاطرنشان كرد: این طرح در ابتدا در واحدهای ملکی این سازمان شامل بيمارستان هاي شريعتي و غرضي و درمانگاه هاي دولتي اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه با اجراي اين طرح نيازي به مراجعه شعب براي دريافت دفترچه درماني نيستند، اظهار داشت: ۱۰ هزار کارفرما با اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان طرف قرارداد هستند که با اجراي طرح کارت هوشمند درمان به جای دفترچه های بیمه از تردد ۱۰۹ هزار نفر در سطح شهر کاسته مي شود.

Go to TOP