چاپ خبــر

استقرار صنایع و ایجاد اشتغال پایدار سبب درآمدزايي شهرداري‌ها است

نماينده مردم شهرستان هاي داران، فريدونشهر و چادگان گفت: استقرار صنايع قابل استقرار در منطقه و ايجاد اشتغال براي ماندگاري مردم در شهرستان امكان درآمدزايي برای شهرداری ها وجود دارد.

به گزارش تیم رصد فضای مجازی پایگاه خبری پونه زار، محمدعلي اسفناني ضمن ابراز تأسف از وضعيت شهرداري‌هاي منطقه اظهار داشت: برخي از شهرداري‌هاي تابعه به علت نداشتن درآمد ضعيف هستند، نبود صنايع در اين شهرستان ها عوارضي را براي شهرداري‌ها به دنبال ندارد و عدم اشتغال و سرمايه مهاجرت بي رويه را به دنبال دارد.
وی گفت: يكي از هزينه هاي جانبي كه به علت شرايط جوي منطقه براي شهرداري‌ها تحميل مي شود هزينه برف روبي است كه هيچ رديف بودجه اي در اين زمينه وجود ندارد دولت هم كمكي در اين زمينه به شهرداري‌ها نمي كند.

نماينده مردم شهرستان هاي داران، فريدونشهر، چادگان و بوئين مياندشت خاطرنشان كرد: پيشنهاد ما براي درآمدزايي شهرداري‌ها اين است كه با استقرار صنايع قابل استقرار در منطقه و ايجاد اشتغال براي ماندگاري مردم در شهرستان امكان درآمدزايي وجود دارد چون قاعده بر اين است شهر پردرآمد، شهرداري پردرآمد خواهد داشت و تا زماني كه شهرها را درآمدزا نكنيم شهرداري ها نیز درآمدزا نخواهند شد.
وي افزود: هنر شهردار اين است كه از هيچ پول بسازد و نماي شهرستان را از حالت خستگي و بي روحي دربياورد.

اسفنانی در ادامه به اختلاف شهرداري چادگان و سازمان عمران اشاره داشت و گفت: شهرداري چادگان اختلاف بزرگي با سازمان عمران زاينده رود داشت به صورتي كه ارتباطات سخت و غيرقابل پذيرش بود ما با وساطتي كه كرديم نه تنها اختلاف را حل كرديم بلكه ۵۰ ميليارد ريال طلب شهرداري و سازمان عمران را وصول كرده كه ۵۰ ميليارد ريال بودجه پنج سال شهرداري است و باعث شد بودجه پنج سال در يك زمان كوتاه انجام شود.

وی از برنامه هاي خود براي جذب سرمايه گذاران در منطقه گفت: از قبل از شروع كار مجلس و بعد از پايان انتخابات راي زني هاي مختلفي در زمينه هاي گوناگون و با مجموعه هاي متنوع و متعددي از كارآفرينان و سرمايه گذاران از بخش هاي مختلف صنعتي، صنايع تبديلي، گياهان دارويي، توليدعرقيات، سيستم هاي بسته بندي مواد غذايي، مباحث مربوط به گردشگري، ايجاد دهكده هاي فرهنگي، تفريحي و ايجاد مناطق گردشگري صورت گرفت.

سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به بيش از ۴۰۰ جلسه جذب سرمايه گذار در شهرستان هاي تابعه اشاره داشت و گفت: اميدواريم اين جلسات به سرانجام و نتيجه برسد و شاهدجذب سرمايه گذاران بومي مقيم خارج از منطقه و يا غيربوميان خارج از منطقه باشيم و اقدام مؤثري صورت بگيرد.
وی با ابراز خرسندي از تخصيص حمايت مالي براي بخش زنده رود شهرستان فريدن كه جديد التأسيس مي باشد، خاطرنشان كرد: موضوع به دولت و وزارت كشور منتقل شده است كه با تعيين چارت سازماني براي شهرستان جديدالتأسيس بوئين مياندشت و زنده رود فريدن اعتبار مربوطه پيدا خواهد كرد.

اسفنانی به نگاه كلي خود به با هم بودن و كار كردن چهار شهرستان با يكديگر اشاره داشت و گفت: نگاه من يك نگاه كلي به این چهار شهرستان می باشد، تفكيك يك شهرستان به هيچ عنوان قابل توجيه نبوده است.

وی به دو جلسه كه از نخبگان فريدني مقيم تهران و اصفهان برگزارشده اشاره كرد و افزود: در اين جلسات از نخبگان فريدني مقيم تهران و اصفهان دعوت كرديم و مؤسسه اي را به عنوان رشد و توسعه فريدن بزرگ راه اندازي كرديم يعني نگاه بخشي به منطقه نشده و نگاهمان به صورت كلان بوده است و هر چهار شهرستان را مد نظر داشته ايم، كساني هم كه در همايش حضور پيدا كردند همه مبنا را بر اي كل منطقه گذاشته اند كه اميدواريم هر چهار شهرستان رونق پيدا كنند.

Go to TOP