چاپ خبــر

وقتی صداوسیما بر عطش روزه داران می افزاید!

در روزها و هفته های گذشته همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان اخباری مبنی بر برخورد نیروی انتظامی با روزه خواران منتشر شده است. حتی در برخی خبرها آمده است که روزه خواران مجازات هم شده اند.

به گزارش تیم رصد فضای مجازی پایگاه خبری پونه زار، طبق قوانین کشور روزه گرفتن الزامی نیست ولی روزه خواری در ملا عام جرم محسوب می شود و در این ماه کسانی که به هر دلیلی روزه نمی گیرند ، مراعات روزه داران را می کنند و در ملا عام از خوردن و آشامیدن اجتناب می کنند.

امسال ماه رمضان در گرم ترین و بلند ترین روزهای سال است و از این رو بیش از گرسنگی ، این تشنگی است که روزه داران را می آزارد.

در تبلیغات صداوسیما و ادارات و اماکن عمومی نیز، امسال جنبه روزه داری در گرما مورد توجه قرار گرفته است و احادیثی درباره ثواب روزه داری در گرما منتشر می شود.

انتظار طبیعی درماه رمضان این است که رفتارهای همه – چه روزه داران و چه افرادی که روزه نمی گیرند- به حرمت این ماه تغییر کند و وقتی انتظار از کسانی که بنا به هر دلیلی روزه نمی گیرند این است که از خوردن و آشامیدن در ملا عام خودداری کنند و روزه خواران جریمه و مجازات می شوند و صداوسیما در بخش های مختلف خبری و.. احادیث مرتبط با فضیلت روزه داری در گرما را پخش می کند، به طور طبیعی این انتظار از صداوسیما وجود دارد که در موضوع تبلیغات خود نیز در این یک ماه تغییراتی دهد.

اما صداوسیما نه تنها از این کار خودداری می کند بلکه به نظر می رسد وقتی پای پول و آگهی در میان باشد در بر همان پاشنه قبلی می چرخد!

وقتی صبح ها و به هنگام رفتن به سرکار سوار برخودرو می شویم طبق عادت روزانه رادیو را روشن می کنیم تا ببنیم در ایران و جهان چه می گذرد.

تبلیغات مختلف میان برنامه های شبکه های مختلف رادیویی صداوسیما اما در ماه رمضان و در اول صبح و ظهر و… مدام با ˈ ملچ و مولوچˈ از آبمیوه های برند های مختلف به عنوان چاره گرمای طاقت فرسای تابستان تبلیغ می کنند و بر عطش روزه داران می افزایند.

صداوسیما که مدعی اخلاق اسلامی است و حتی در بخش های مختلف خبری احادیث مربوط به فضیلت روزه داری در گرما را منتشر می کند، باید دستکم در این یک ماه در سیاست های جذب و پخش آگهی خود نیز متناسب با ماه رمضان تغییراتی صورت دهد نه اینکه در این گرمای تابستان با پخش آگهی هایی با صدای ˈ یخ و ریختن آبمیوه های مختلف در لیوانˈ ، عطش روزه داران تشنه را تحریک کند.

Go to TOP