چاپ خبــر

کمک مالی دولت به خسارت ناشی از خشکسالی اصفهان

با تصمیم هیأت وزیران سیصد و پنجاه و هشت میلیارد ریال برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی در استان اصفهان اختصاص می‌یابد.

به گزارش تیم رصد فضای مجازی پایگاه خبری پونه زار، هیئت وزیران در جلسه 18/4/1393 به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و به استناد اصل 138 قانون اساسی موافقت کرد، مبلغ سیصد و پنجاه و هشت میلیارد ریال از محل منابع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (به نسبت مساوی) موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه برای جبران زیان‌های ناشی از خشکسالی در استان اصفهان و تامین خسارت عدم کشت به کشاورزان حوضه زاینده رود در اختیار استانداری اصفهان قرار گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

بر اساس این مصوبه استانداری اصفهان موظف شد مطابق دستورالعمل معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گزارش عملکرد این مصوبه را به این معاونت ارسال کند.

این مصوبه در تاریخ 29/4/1393 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

Go to TOP