چاپ خبــر

اجرای طرح مبارزه با نسل دوم خوشه خوار انگور در تاکستان های گلپایگان

مدیر جهاد کشاورزی گلپایگان گفت: طرح مبارزه با نسل دوم خوشه خوار انگور در تاکستان های گلپایگان در حال اجرا است.

به گزارش پایگاه خبری پونه زار به نقل از ایمنا، حیدرعلی گلی محمدی اظهار داشت: با توجه به سطح کشت ۳۲۰ هکتاری تاکستان های شهرستان و خسارت عمده آفت خوشه خوار انگور بر عملکرد و کیفیت این محصول، این طرح در شهرستان اجرا می شود.

وی افزود: با توجه به نصب تله فرمونی این آفت در ایستگاه های پایش آفت توسط شبکه پیش آگاهی، مبارزه علیه نسل دوم این آفت در حال پیگیری است و اطلاع رسانی لازم از طریق پیامک جهت مبارزه با خوشه خواران به باغداران انجام شده است.

مدیرجهاد کشاورزی گلپایگان تصریح کرد: همچنین با توجه به بازدید شبکه پیش آگاهی آفات درختان میوه شهرستان و طغیان آفت کنه، مبارزه با آفت کنه تار عنکبوتی در درختان میوه شهرستان نیز آغاز شده است.

وی با بیان اینکه خشکی و گرمای بیش از حد شرایط را برای طغیان آفت مساعد می کند، گفت: اطلاع رسانی در مورد این طرح نیز از طریق پیامک جهت مبارزه با این کنه به باغداران انجام شده است.
گل محمدی بیان داشت: با توجه به خسارت علف های هرز در مزارع ذرت علوفه ای به دلیل سیستم فتوسنتزی این محصول ( c۴) و نیاز نوری بالای آن در این سال زراعی طرح مبارزه با این علف های هرز نیز در شهرستان انجام گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در سطح ۸۰۰ هکتار از اراضی کشت شده محصول ذرت علوفه ای مبارزه با علف های هرز باریک برگ و پهن برگ به صورت پس رویشی و پیش رویشی صورت پذیرفته است.

Go to TOP